Együtt a Művészekért Alapítvány
Karrier Központja

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ahhoz, hogy kapcsolatba lépjünk, és kapcsolatban maradjunk személyes adataidat kezeljük. Az adatkezelési tevekénységünkről az alábbiakban tájékoztatunk.

I. KIK VAGYUNK

Az adatkezelő adatai

Név: Együtt a Sérült Művészekért Alapítvány
Székhely és levelezési cím: 1135 Budapest, Béke u. 63/C
Adószám: 18749621-1-41
Telefonszáma: +36706000688
Email cím: egyuttamuveszekert@egyuttamuveszekert.hu

(a továbbiakban Adatkezelő)

II. MILYEN CÉLBÓL KEZELÜNK SZEMÉLYES ADATOKAT

A karrierkozpont.egyuttamuveszekert.hu honlap működtetése során személyes adatokat kizárólag a feltétlenül szükséges mértékben, az előzetes tájékoztatást követően rögzítünk és tárolunk.

Tagfelvétel regisztráció, tagnyilvántartás, szolgáltatások nyújtásával összefüggő adatkezelési tevékenység

Honlapunkon található űrlap beküldésével regisztrálhatsz a Karrier Központhoz. A regisztráció célja, hogy csatlakozási szándékodat rögzítsük, és munkatársunk fel tudja venni veled a kapcsolatot. Munkatársunk az általad megadott emailcímre küldött levélben kéri a tagfelvételhez szükséges személyes adataidat, és amennyiben az általad megadott adatok alapján a tagsági feltételeknek megfelelsz, a Karrier Központ program tagja lehetsz.

A csatlakozást követően a tagság nyilvántartásához, kapcsolattartáshoz és az általános szerződési feltételeinkben meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeljük személyes adataidat.

Kezelt személyes adat:

a, regisztráció a honlapon

 • email-cím (kötelező) – a jelentkező, illetve tag azonosítása és kapcsolattartás céljából
 • név (kötelező)– a jelentkező, illetve tag azonosítása céljából
 • telefonszám (kötelező) – a jelentkezővel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából

b, tagfelvétel

 • születési év (kötelező) – tagsági feltétel teljesítésének megállapítása céljából szükséges, mivel a programhoz csak 18. éven felüliek csatlakozhatnak
 • foglalkoztatási státusz (aktív táncművész, táncművész képzésben részt vevő hallgató) (kötelező) – tagsági feltétel teljesítésének megállapítása céljából szükséges
 • táncművészeti végzettség megszerzésének helye (intézmény neve) (kötelező)– tagsági feltétel teljesítésének megállapítása céljából szükséges, mivel a programhoz csak professzionális táncművészek csatlakozhatnak
 • lakcím/számlázási cím (kötelező)– számlázás céljából

c, szolgáltatások igénybevétele

 • email-cím – a tag azonosítása és kapcsolattartás céljából
 • név – a jelentkező, illetve tag azonosítása céljából

d, telefonszám (kötelező) – kapcsolattartás céljából

Az adatkezelés jogalapja:

 • a tagfelvételi nyilatkozat elbírálásáig: az érintett hozzájárulása
 • a tagfelvételt követően a tagsági szerződés időtartama alatt: a szerződés teljesítése
 • a tagsági szerződés megszűnését követően: az adatkezelő jogos érdeke

Az adatkezelés időtartama:

 • a tagfelvétel elutasítása esetén az erről szóló értesítés kiküldését követő 30. napig
 • tagfelvétel esetén a tagság fennállása alatt, a név és lakcím adat az adatkezelő jogos érdekére tekintettel a tagság megszűnését követő 5 évig

Érdekmérlegelési teszt: 1. sz. melléklet

Adattovábbítás:

Amennyiben az általános szerződési feltételek szerinti egyéni tanácsadást veszel igénybe, nevedet, emailcímedet és telefonszámodat a kapcsolatfelvétel és a szolgáltatás nyújtása céljából továbbítjuk egyéni tanácsadóink részére, akik kapcsolattartási adataidat, valamint az egyéni tanácsadás során velük közölt egyéb személyes adataidat kizárólag a szolgáltatás nyújtása keretében, annak teljesítése érdekében kezelik, és harmadik személynek át nem adják, hozzáférhetővé más számára nem teszik.

Cookie-k használata

Honlapunkon az oldal működtetése, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat használunk. A cookie-król bővebben Cookie -tájékoztatónkban olvashatsz.

III. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

 1. A honlapunk látogatása során biztosítjuk, hogy a személyes adataid kezelésére vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesd.
 1. Tájékoztatást kérhetsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adatodat, és ha igen, akkor kérheted, hogy az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunk hozzáférést, azokról adjunk tájékoztatást. Kérheted, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adataidat egészítse ki.

 2. Kérheted az általunk kezelt személyes adatainak törlését.

Az adatait kérésedre töröljük, ha visszavonod az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel fordulj hozzánk a címünkre (Együtt a Sérült Művészekért Alapítvány, 1135 Budapest, Béke u. 63/C) írt levélben vagy a karrierkozpont@egyuttamuveszekert.hu címre küldött emailben.
 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszoddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhatsz.
 2. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Budapest, 2021.09.14.